NIPOS    Vyhodnocení standardů VKIS (2005-2008)
   
stáhněte si metodický pokyn Ministerstva kultury ke standardům VKIS (formát PDF)
 Vyberte kraj nebo celou ČR:    exportovat do Excelu
 Knihovny s velikostí obsluhované populace 1 - 500 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 3061 | za rok 2006: 2941 | za rok 2007: 3062 | za rok 2008: 2900, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  2 - 3  2803  1,0  2,4  40,0  2883  1,0  2,7  100,0  2887  0,5  2,8  43,0  2815  0,5  2,8  50,0 5 - 10
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  1374  0,1  20,1  232,6  1387  0,2  23,8  742,7  1432  0,2  20,8  371,2  1381  0,2  20,8  643,3 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  45 - 77  1612  0,7  58,5  2 192,0  1610  1,0  53,0  1 308,0  1607  1,0  65,3  6 770,0  1584  1,0  55,0  1 880,0 45 - 80
počet studijních míst  5  1602  1,0  4,5  32,0  2267  1,0  3,9  30,0  2609  1,0  4,0  33,0  2560  1,0  4,6  471,0 4 - 5
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  1  1015  1,0  1,1  4,0  1762  1,0  1,2  5,0  2218  1,0  1,2  11,0  2482  1,0  1,2  11,0 1 - 2
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 501 - 1 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 1180 | za rok 2006: 1167 | za rok 2007: 1205 | za rok 2008: 1194, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  4  1140  1,0  4,0  44,0  1145  1,0  4,3  40,0  1178  1,0  4,3  42,0  1179  1,0  4,4  42,0 10 - 15
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  840  0,1  15,2  208,0  844  0,1  17,6  463,6  899  0,2  15,4  182,8  887  0,1  15,9  153,7 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  120  933  1,0  103,5  4 268,0  906  1,0  92,8  2 005,0  932  1,0  101,9  3 644,0  943  1,0  90,9  1 826,0 80 - 150
počet studijních míst  7  673  1,0  5,7  30,0  984  1,0  4,9  30,0  1124  1,0  5,3  40,0  1109  1,0  5,7  66,0 6 - 8
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  1  623  1,0  1,4  8,0  884  1,0  1,4  8,0  1060  1,0  1,4  8,0  1126  1,0  1,6  185,0 2 - 2
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 1 001 - 3 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 831 | za rok 2006: 847 | za rok 2007: 854 | za rok 2008: 869, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  12  814  1,0  10,7  281,0  835  1,0  11,0  82,0  838  1,0  10,7  49,0  860  1,0  10,7  51,0 15 - 20
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  727  0,2  18,5  191,2  735  0,0  20,6  490,5  776  0,0  19,1  259,1  783  0,0  20,2  291,0 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  270  761  1,0  232,2  6 377,0  779  1,0  230,4  2 967,0  791  1,0  228,9  4 439,0  808  1,0  234,2  3 994,0 150 - 350
počet studijních míst  9  588  1,0  8,2  58,0  768  1,0  7,3  89,0  818  1,0  7,9  95,0  813  1,0  8,6  95,0 9 - 10
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  2  601  1,0  1,7  16,0  722  1,0  1,8  16,0  792  1,0  1,9  16,0  835  1,0  1,9  16,0 2 - 3
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 3 001 - 5 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 170 | za rok 2006: 169 | za rok 2007: 169 | za rok 2008: 174, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  20  168  2,0  21,6  62,0  167  2,0  22,0  58,0  169  3,0  22,5  57,5  174  1,0  22,5  57,5 20 - 25
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  160  0,4  23,1  112,2  166  0,6  24,8  138,2  167  2,2  25,1  164,3  172  3,0  25,8  153,2 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  596  169  9,0  646,8  3 757,0  169  20,0  606,4  2 933,0  168  45,0  609,8  3 089,0  173  58,0  623,8  2 721,0 350 - 750
počet studijních míst  14  145  1,0  12,8  63,0  164  1,0  11,8  63,0  168  1,0  13,0  66,0  172  1,0  13,4  65,0 10 - 18
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  2  164  1,0  2,3  7,0  162  1,0  2,6  8,0  168  1,0  2,9  11,0  174  1,0  3,0  11,0 3 - 5
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 5 001 - 10 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 140 | za rok 2006: 148 | za rok 2007: 149 | za rok 2008: 151, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  2  139  2,0  26,3  56,0  146  5,0  26,6  58,0  149  2,0  26,9  58,0  150  1,0  27,3  58,0 25 - 35
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  135  0,2  25,8  80,6  141  3,4  29,0  167,9  147  0,8  27,3  113,6  149  1,0  29,4  110,2 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  1188  140  11,0  1 185,5  4 004,0  148  104,0  1 250,2  4 966,0  149  26,0  1 270,8  7 508,0  151  3,0  1 243,4  5 259,0 750 - 1500
počet studijních míst  17  129  1,0  17,6  63,0  148  1,0  18,1  63,0  149  1,0  18,8  60,0  143  1,0  20,4  52,0 20 - 28
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  3  139  1,0  3,5  13,0  147  1,0  4,1  13,0  148  1,0  4,6  14,0  151  1,0  4,8  14,0 5 - 7
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 10 001 - 20 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 69 | za rok 2006: 68 | za rok 2007: 68 | za rok 2008: 71, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  30  69  10,0  31,4  44,0  68  3,0  31,9  51,0  68  20,0  33,9  60,0  71  20,0  34,1  60,0 35 - 45
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  67  1,4  37,6  120,3  66  5,5  36,1  114,8  68  6,8  37,2  122,8  71  8,9  37,9  120,5 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  2933  69  339,0  3 614,8  21 713,0  68  860,0  3 258,9  10 761,0  68  736,0  3 269,3  14 505,0  71  1 037,0  3 234,6  14 980,0 1500 - 4000
počet studijních míst  23  67  1,0  26,0  89,0  68  3,0  27,2  96,0  68  5,0  31,3  98,0  71  5,0  32,5  98,0 28 - 40
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  4  68  1,0  5,8  15,0  68  1,0  6,8  22,0  68  2,0  7,8  22,0  71  2,0  8,1  22,0 7 - 10
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace 20 001 - 40 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 38 | za rok 2006: 38 | za rok 2007: 40 | za rok 2008: 39, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  40  38  27,0  41,2  54,0  38  27,0  41,4  51,0  40  22,0  41,0  51,0  39  20,0  42,2  51,0 45 - 50
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  37  3,6  42,0  206,0  36  15,8  43,3  165,4  40  3,6  40,0  157,7  38  3,4  44,7  160,8 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  5798  38  398,0  6 708,6  20 834,0  38  1 018,0  6 500,8  18 551,0  40  420,0  6 014,7  16 118,0  39  450,0  6 276,4  19 481,0 4000 - 7500
počet studijních míst  33  37  12,0  53,0  154,0  38  2,0  57,9  154,0  40  2,0  63,3  154,0  38  12,0  70,9  154,0 40 - 75
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  9  37  3,0  13,6  26,0  38  2,0  15,5  40,0  40  2,0  16,5  41,0  39  2,0  17,9  41,0 10 - 15
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.

 Knihovny s velikostí obsluhované populace více než 40 000 obyvatel
(v této skupině se nachází následující počet knihoven: za rok 2005: 34 | za rok 2006: 36 | za rok 2007: 36 | za rok 2008: 40, podbarvené položky označují případy kdy průměrná hodnota nesplňuje standard)
sledovaný indikátor průměr 2002 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 standard
relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum relevantních* minimum průměr maximum
počet provozních hodin pro veřejnost týdně  42  34  36,0  47,4  81,0  36  20,0  46,4  81,0  36  24,0  46,8  81,0  40  14,0  44,7  81,0 50 a více
výdaj na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů, tj. částka v Kč na 1 obyvatele obce vydaná na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů na jeden kalendářní rok  22  34  4,1  28,2  61,3  34  10,3  31,9  130,9  36  0,7  29,5  89,1  40  0,4  27,2  52,4 25 - 35
počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu za jeden kalendářní rok  14157  34  2 157,0  20 924,9  137 534,0  36  396,0  20 460,0  126 743,0  36  340,0  22 018,7  130 349,0  40  211,0  19 238,4  107 396,0 7500 a více
počet studijních míst  105  34  9,0  172,8  1 363,0  36  2,0  167,2  1 351,0  36  2,0  175,8  1 315,0  40  2,0  174,1  1 334,0 75 a více
počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu  13  33  3,0  29,8  132,0  36  2,0  34,0  174,0  36  2,0  34,8  179,0  40  1,0  32,5  185,0 15 a více
* pozn: do výpočtů nejsou zahrnuty knihovny, které v daných indikátorech vykazují nulové hodnoty.